A series of portraits created the twentieth anniversary of the company KLIMAWENT. Shows people working and building the company for more than a decade. It reminds tman is a great importance in building any business.
/
Seria portretów powstałych na dwudziestolecie istnienia firmy Klimawent. Przedstawia osoby pracujących i tworzących przedsiębiorstwo od ponad dekady. Przypomina on o ogromnym znaczeniu człowieka w budowaniu każdej firmy
 
Photography: Mateusz Nasternak
Makeup : Izabela Karwacka
Back to Top