Campaign for the 4F brand. The photos were taken at the Stubai Glacier. The photo session was preceded by scouting on three glaciers in Europe. We were looking for a place where the shooting conditions would be ideal to show a large variety of views. To take pictures that day, we slept on a glacier at an altitude of 3200m. These three photos are part of the entire photo shoot. The campaign was carried out in cooperation with the Red-8 digital agency. Creative Director Konrad Mantur, Łukasz Czokajło (+). The session was produced by Tomasz Kozera from the OTO Film production house. The jumps were performed by the only and unique Daniel Drożdż https://www.instagram.com/dydidy/

Kampania dla marki 4F.  Zdjęcia zostały wykonane na lodowcu Stubai. Sesję zdjęciową poprzedzał scouting na trzech lodowcach w europie. Poszukiwaliśmy miejsca, gdzie warunki zdjęciowe będą na idealne, aby móc pokazać dużą różnorodność widoków. Aby zrobić zdjęcia tamtego dnia spaliśmy na lodowcu na na wysokości 3200m.  Te trzy zdjęcia są częścią całej sesji zdjęciowej. Kampania została wykonana wraz z agencją Red-8 digital. Dyrektor Kreatywny Konrad Mantur, Łukasz Czokajło(+). Sesję wyprodukował Tomasz Kozera z domu produkcyjnego OTO Film. Skoki wykonywał, jedyny i niepowtarzalny Daniel Drożdż https://www.instagram.com/dydidy/


Back to Top